FOREDRAG OM SPISEFORSTYRRELSER OG TRIVSEL BLANDT UNGE

Hvad betyder krav og pres fra samfund og uddannelsessystem for unges selvfølelse og trivsel?
Hvordan påvirker
de sociale medier vores selvværd, sundhed og virkelighedsopfattelse?
Hvornår bliver en sund livsstil sygeligt sund?
Hvorfor bliver stadigt flere unge ramt af depressioner og spiseforstyrrelser?

FOREDRAG OM SPISEFORSTYRRELSER, SOCIALE MEDIER OG SYGT SUND PRÆSTATIONSKULTUR

Foredraget “#SYGTSUNDT”

Foredraget, som sætter fokus på unges trivsel – eller mangel på samme.

Foredraget “#SYGTSUNDT” er særligt populært hos skoler, efterskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner.

Med dette foredrag sætter jeg fokus på den ”sygt sunde” ungdom, hvor sundhedsbølge og præstationskultur dominerer – ikke mindst på de sociale medier, der domineres af selviscenesættende selfies og filterbelagte billeder fra ”det perfekte liv”.

Krav og pres fra samfund, uddannelsessystem og de sociale medier, får flere og flere unge til at bryde sammen, og der har aldrig været så mange unge, der får stillet psykiske diagnoser, som der er i dag. Samtidig viser statistikkerne at flere unge føler sig ensomme, forkerte og sat udenfor fællesskabet, og med til de sørgelige statistikker hører en alarmerende høj selvmordsrate.

Siden udgivelsen af min bog, FLÆSK, er jeg blevet meget optaget af den generelt tiltagende mistrivsel blandt unge i dagens Danmark, og med mit foredrag #Sygtsundt stiller jeg skarpt på sundheds- og præstationskulturen – og på hvordan det konstante pres fra samfund, uddannelsessystem og de sociale medier i værste fald kan føre til udviklingen af en spiseforstyrrelse eller anden psykisk lidelse.

Foredraget #SYGTSUNDT henvender sig til alle – og særligt unge, der har uddannelsessystemets fremdriftsmentalitet og karakterpres tæt inde på livet og, som storforbrugere af de sociale medier, dagligt mærker presset fra idealer om krop, sundhed og succes.

#SYGTSUNDT lægger op til refleksion og debat og medvirker til at skabe større trivsel, tillid og åbenhed blandt de unge.

 

FOREDRAG OM LIVET MED EN SPISEFORSTYRRELSE I FAMILIEN – MOR & DATTER TALER UD

Foredraget ”AT LEVE MED ANOREKSI-MONSTRET”

Foredraget ”AT LEVE MED ANOREKSI-MONSTRET” er et foredrag til alle, som vil vide mere om, hvordan man lever – og overlever – med en spiseforstyrrelse i familien.

I foredraget, som jeg afholder med min mor, taler vi fakta og fordomme om spiseforstyrrelser i familien og fortæller om, hvordan kampen mod en alvorlig spiseforstyrrelse påvirker de pårørende. Vi kommer vi ind på den pårørendes rolle og ansvar og giver et utilsløret indblik i, hvordan pårørendeinddragelse i psykiatrien udfoldede sig hos os – samt ikke mindst hvad livet med anoreksien gjorde ved vores forhold til hinanden.

Foredraget “AT LEVE MED ANOREKSI-MONSTRET” er særligt relevant i psykiatrien, ligesom det er blevet et populært foredrag på biblioteker, hvor både pårørende, venner og bekendte af familier til spiseforstyrrede benytter sig af muligheden for at få mere indsigt i sygdommen og dens mange følger.

 

FOREDRAG OM FAKTA OG FORDOMME OM SPISEFORSTYRRELSER

Foredraget ”FAKTA OG FORDOMME OM SPISEFORSTYRRELSER”

Fordommene florerer og uvidenheden er stor, når talen falder på spiseforstyrrelser.
Mange har en mening, men kun få ved hvad de taler om.
Måske bunder den manglende indsigt i, at langt de fleste, som lider af en alvorlig spiseforstyrrelse, gemmer, græmmer og skammer sig?!

Frygten for omgivelsernes reaktion fylder enormt hos langt de fleste, som er ramt af en spiseforstyrrelse, og mens frygten for fordømmelse tager til, bliver omfanget af måder, hvorpå man forsøger at skjule sin dystre hemmelighed kun større.
På den måde fortsætter den onde spiral med fremmedgørelse, forstillelse og fordomme.

For mit eget vedkommende har jeg levet mere end længe nok i et fængsel af frygt for fordommene og kender kun alt for godt den afsondrethed, der følger af et liv med anoreksi. Det har taget mig år at komme hertil, hvor min spiseforstyrrelse ikke længere er et tabu, men med udgivelsen af bogen “FLÆSK” har jeg trodset frygten og sparket døren til mit fængsel op.
Jeg har brudt med tabuet og offentliggjort min dybeste skam og hemmelighed – og endelig taget skridtet ud i det åbne, helt som jeg er.

Det er mit håb, at flere får mod på at gøre det samme, og for at hjælpe det håb på vej udbyder jeg nu foredrag til oplysning, information og nedbrydning af tabuerne omkring spiseforstyrrelser generelt – og særligt omkring anoreksi.

Foredraget ”FAKTA OG FORDOMME OM SPISEFORSTYRRELSER” tager udgangspunkt i mine egne erfaringer med spiseforstyrrelsen anoreksi. Jeg fortæller åbent og ærligt om at leve med anoreksien, om at være i behandling mod den, om arbejdet som model – samt hvad der egentlig foregår i sindet og bag hjemmets fire vægge, når en spiseforstyrrelse er flyttet ind.

LÆS ANBEFALINGER AF FOREDRAG HER      BOOK FOREDRAG AF VANESSA JOY HER

MERE OM MINE FOREDRAG OM SPISEFORSTYRRELSER – KLIK PÅ TITLERNE FOR MERE INFORMATION:

FOREDRAGET “#SYGTSUNDT”
FOREDRAG OM SUNDHED, SOCIALE MEDIER OG PRÆSTATIONSPRES. STILLER SKARPT PÅ DEN “SYGT SUNDE” SAMFUNDSKULTUR OG MEDVIRKER TIL BEDRE TRIVSEL, TILLID OG ÅBENHED BLANDT SKOLENS UNGE.

FOREDRAGET “FAKTA OG FORDOMME OM SPISEFORSTYRRELSER”
FOREDRAG, SOM BRYDER MED TABUET OMKRING SPISEFORSTYRRELSER – OG GØR OP MED MYTER OG BERØRINGSANGST.

FOREDRAGET “AT LEVE MED ANOREKSI-MONSTRET”
FOREDRAG OM PÅRØRENDEINDDRAGELSE I PSYKIATRIEN – PÅ GODT OG ONDT. FOREDRAGET GIVER ET INDBLIK I LIVET MED ANOREKSI I HJEMMET OG AFHOLDES SAMMEN MED MIN MOR.

 

BOOK FOREDRAG HER: KONTAKT VANESSA JOY

Back to Top